Lider myśli technologicznej

Polski producent linii diagnostycznych

Linie modułowe

Błyskawiczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Nasze atuty

Nasze Atuty

Rozwiązania techniczne i ceny
Oferowane na polskim rynku linie diagnostyczne są porównywalne pod względem poziomu technicznego, różnią się tylko wyposażeniem opcjonalnym i, co ważne, ceną. Dlatego uważamy, że przy wyborze linii diagnostycznych dla warsztatów naprawczych należy kierować się zasadą, „mniej wydajesz, tyle samo zarabiasz”. Wtedy, oczywiście, czas zwrotu poniesionych kosztów na inwestycję jest zdecydowanie krótszy. Zakup linii diagnostycznych nie jest bowiem li tylko zakupem dóbr inwestycyjnych – jest przede wszystkim zakupem korzyści, jakie mają płynąć z jego posiadania.

 Linia1-2x800

Produkowane przez Fudim Polmo linie diagnostyczne typ LDP-3,5E i LDP-EU wykonywane są w oparciu o nową technologię, stosowaną na świecie nie dłużej niż 3 lata, co zostało potwierdzone przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Wyróżniają się rozwiązaniami charakterystycznymi dla nich, a równocześnie korzystnymi dla warsztatów. Np. modułowość, czyli podział na wyodrębnione bloki funkcjonalne, pozwala dowolnie konfigurować i rozbudowywać zindywidualizowane systemy diagnostyki. Centralnym elementem każdego z nich jest mikroprocesorowy sterownik, nadzorujący komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami i poprawność ich działania, co poprawia niezawodność całej linii. Umożliwia on również przeprowadzanie badań bez udziału komputera. Modułowość i standaryzacja zapewniają większą podatność tych linii diagnostycznych na obsługę techniczną, co skraca czas ich ewentualnego serwisowania. Cena jest bowiem ważnym kryterium oceny tego rodzaju produktów, lecz jeszcze większe znaczenie ma gwarancja i szybkość serwisu. Linie mają pracować w cyklu ciągłym i nie powinny stać, oczekując na przyjazd serwisu lub na dostawę potrzebnych części zamiennych z zagranicy.